Tasarım ve Tasarım Yönetimi Nedir?

Tasarım ve tasarım yönetimi süreci birlikte işlemesi gereken süreçtir. Tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecindeki çalışmaları  bütününü kapsamaktadır. Başka bir söylem ile tasarım, bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma son aşama olarak eyleme geçirme sürecidir.

İşletme sorunlarını çözmenin yıkıcı bir yolu; Tasarım nedir? Planlama Nedir? Tasarımcılar Ne İş Yapar gibi sorulara cevap verebilmekten geçiyor.

Peki inovasyon nedir? Bir problem hakkında yeni  bir düşünce şekli olarak açıklayabiliriz. Tasarım yönetimi ise inovasyonu mümkün kılan, yaşam kalitemizi arttıran ve organizasyonel başarı sağlayan etkin bir şekilde tasarlanmış ürünler, hizmetler, iletişimler, ortamlar ve markalar yaratan süreçleri , iş kararlarını ve stratejilerini kapsar.  Bu ”tasarım yönetimi”ni tanımlamanın nerdeyse imkansız hale geldiği anlamına gelir. Bununla birlikte tasarım yönetiminin genel olarak bir işletme içindeki tasarımı, işletmeyi, hedeflerini ve faaliyet gösterdiği pazarla olan ara yüzünü desteklemek için olduğunu söylemek doğru olur. Bu tasarım yöneticilerinin yerine getireceği 3 genel role bürünür;

  • Tasarım stratejisinin ve faaliyetlerinin daha büyük iş stratejisine uygun olmasını sağlamak.
  • Tasarım faaliyetlerin sonuçlarının kalitesinin sorumluluk alanına girmesini sağlamak.
  • Kullanıcı deneyiminin önceliklendirilmesini sağlamak ve yeni ürünler yaratan rakiplerden farklılaşan kullanıcı ihtiyaçlarını sağlamak.

Yönetim  herhangi bir iş faaliyetinde, kuruluş hedeflerine mümkün olan en verimli şekilde ulaşmak için insanlarla ve süreçlerle birlikte çalışma eylemidir.  Planlama, organize etme, kontrol etme, insanları ve süreçleri yönetmeyi içerebilir.

Tasarım yönetimine gelecek olursak, son zamanlarda (20. yüzyılın ikinci yarısında) resmileştirildi.  Tasarım yönetiminin görevleri, şirketlerine tasarıma yatırım yapmaya başlamasından bu yana yer almaktadır.

1960’lardan önce tasarım yönetimi, ürünler ve kurumsal marka açısından tasarımın estetik bileşenlerini yönetmekle  ilgileniyordu. Daha sonra 1980 ve 1990’larda tasarım yöneticileri, bir işletmenin başarısına katkıları daha iyi anlaşıldıkça daha yüksek profilli hale geldi. Tasarım, organizasyonların en üst kademelerinde, üretim ve pazarlamanın yanında yer almaya başladı.

Tasarım Yönetiminin Alanları Nelerdir?

Tasarım çok sayıda disipline girer; dolayısıyla tasarım yönetimi de aynı şekilde bu çeşitli disiplinler arasında yer alır. Tasarım ve tasarım yönetim süreci entegre bir şekilde işlenmektedir. Tasarım yönetimindeki bazı alanları şöyle sıralayabiliriz;

Product Design;

Buradaki yönetici, ürün geliştirme ve yayınlama ile ilgili tüm işlevleri yönetmeye ve diğer iş birimleriyle ilişkileri güvence altına almaya çalışmalıdır. Kullanıcı merkezli bir yaklaşım, bu iş için genellikle yol gösterici bir güçtür.

Brand Design;

Buradaki sorumluluklar marka deneyimi, temas noktaları geliştirme ve müşteriler tarafından son derece güvenilir perspektifler yaratmak içindir.

Bussines Design;

İş tasarımı yeni ortaya çıkan bir kavramdır. İşletmelerin daha verimli ve daha yüksek etkinlik düzeylerinde çalışacak şekilde kendi içinden tasarlanabileceği bir anlayıştır. Tasarım yönetiminin en iyi  kullanıldığı yer genellikle işin süreçlerine bağlıdır.

Tasarım Yönetimi Neden Önemlidir?

Tasarım yönetimi bir şirketin kendisini rakiplerinden farklılaştırması ve yenilik yapması için pek çok olanak sunar. Şirket içi iş süreçleri ve süreçlerdeki verimsizliği azaltmak, şirketin müşterileri tarafından görülemeyebilir. Ancak  maliyetlerin düşürülmesi açısından şirket için oldukça faydalı olacaktır. Tasarım bilgisi, öğrenme ve gelişmede uygulanabilir. Böylece stratejik entegrasyona ve sahadaki çalışanların kalitesine odaklanır. Markaya uygulanan tasarım, müşterinin gözünde stratejik konumlandırma ve pazar farklılaşması sağlar.

Tasarım ve tasarım yönetimi hem gerekli hem de karmaşıktır. Tasarım yönetimine girmek isteyen tasarımcıların hedeflerini ve uzun vadede kariyerlerini nereye yönlendirmek istediklerini düşünmeleri gerekir. Bir yönetim türünden diğerine geçmek her zaman kolay değildir.

Tasarım yönetimi sürecini profesyonel bir şekilde yürütmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Msh Creative marka değerinizi artıracak yeni nesil çalışmaları ile rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlıyor.

Şunlar da hoşunuza gidebilir