REKLAM KAMPANYASI TASARIMI

Günümüzde üretici ile tüketicinin arasının açılması, pazarda birbirine benzer hemen hemen aynı işlevleri yerine getiren ürünlerin çoğalması, tüketicinin rakip firmalar tarafından sürekli iletişim bombardımanına tutulması, tüketicinin bilinçlenmesi gibi etkenler nedeniyle işletmeler reklam etkinliklerine ağırlamak vermek zorundadırlar. Pazarlama hedeflerine ulaşmak gerekse reklamın özel amaçlarını yerine getirmek için bütün ayrıntıları ile planlanmış dizi, film gibi etkinliklerinde bir araya gelmesiyle üreticinin tüketiciye ulaşması daha kolaylaşmıştır.

Reklam etkinlikleri açısından ele alındığında reklam kampanyası oluşum süreci bir dizi karar verme ve problem çözme sürecidir. Bu nedenle de sorunun tanımlanarak, amaçların belirlendiği, amaçlara uygun bilgi ve verilerin toplandığı, alternatif çözüm önerilerinin amaç kriterleri doğrultusunda değerlendirerek uygulamaya konulduğu ve uygulama sonuçlarının çeşitli test ve kontrollerle belirlendiği bir süreçtir.

İşletmelerin bir reklam kampanyası düzenlemek istediklerinde öncelikle belirlemeleri gereken noktalar vardır. Reklam kampanyası düzenlemek isteyen işletmeler brief adı verilen ön bilgileri reklam ajanslarına aktarırlar. Brief temelinde reklama konu olacak olan mal – hizmete dair ön bilgilerdir ve reklamverenlerin reklam kampanyası ile ulaşmak istedikleri nihai hedefi de ortaya koyar. Brieflerin net ifadeler içermesi kampanya yaratım sürecinde reklam ajanslarının işini önemli ölçüde kolaylaştırır. Bütün çalışmaların merkezinde yer alacak olan bu ana fikir etrafında yaratıcı çalışmalarda şekillenir. Kampanyanın yütüleceği mecralara uygun prodüksiyon çalışmalarının da yapılması ilgili mecralara gönderilmesi ile reklam kampanyası başlatılır. Doğru bilgiler, gerçekçi vaatler, iyi planlanmış bir reklam projesi ile firma tüketiciye daha hızlı ve aktif şekilde ulaşabilir.

Reklam Kampanyasında Görsel ve Materyalin Önemi

Reklam kampanyası oluştururken öncelikle bütçe, zamanlama ve reklamda verilecek ürün, görsel vb. Materyallerin doğru ve gerçekçi olması gerekmektedir. Reklamın süresi gösterileceği görsellerin kaliteleri yüksek olması en önemli unsurlardan biridir. Reklam süresi en 8 saniye ne fazla 45 saniyeyi geçmemelidir. Televizyon izleyen kitlelerin % 20 si çocuk %40 ı 17 yaş üstü geriye kalan %40 ı ise 45 yaş ve üstüdür.

Bir reklam filmi çekebilmek için ya da bir reklam filmi hazırlayabilmek için öncelikli olarak reklam vermek isteyen bir markaya olması gerekir. Bu marka reklam hazırlatmak istediğinde, iyi bir reklam kampanyası olabilmesi için nasıl bir amaçla ve ne için reklam yaptığını bilmesi ve bu bilgiyi reklamını hazırlamasını istediği profesyonel bir reklam ajansına detaylı bir şekilde aktarması gerekir. Bu bilgilerde şu soruların cevabın net bir şekilde saptanmış olması lazımdır:

Reklamın amacı ne?

Reklam kime hitap edecek?

Reklamı yapılacak ürünlerin özellikleri neler?

Bu ürünü diğer markalardaki benzer ürünlerden farklı kılan noktalar neler?

Markanın rakipleri kimler?

Rakiplerin yapmış olduğu reklam kampanyaları var mı?

Rakiplerin yapmış olduğu reklam kampanyalarının güçlü ve zayıf yönleri neler?

Biz bu reklamla tüketiciye neler vaat ediyoruz?

Bu vaadimizi destekleyecek unsurlar neler?

Reklamda kullanılması gereken iletişim yöntemi nasıl olmalıdır?

Marka tüm bu soruların yanıtı reklam ajansına aktarır. Reklam ajansı markadan almış olduğu bilgiler neticesinde kendi araştırmalarını yapar ve reklam kampanyası için bir konsept belirler. Belirlenen bu konsept dahilinde markanın ya da ürünün tüketiciye en iyi şekilde aktarılmasını sağlayacak reklam senaryosu ya da senaryoları yazılır. Yazılan bu senaryolar daha sonra prodüksiyon ekibi tarafından çekilir. Çekimler bittikten sonra gerekli teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından reklam filmi ortaya çıkmış olur ve artık markanın yayına hazır bir reklam kampanyası oluşmuş olur.

Bizi Instagramdan Takip Edin!

Şunlar da hoşunuza gidebilir